Nazad

Aktuelno

Utvrđen Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH
29 Sep 2010

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je, na današnjoj vanrednoj sjednici, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH.

Novina je što se precizira da Vlada FBiH, osim što imenuje (kako piše u aktuelnom Zakonu) i razrješava dužnosti direktora i zamjenika direktora Porezne uprave FBiH. Novopredloženim rješenjima omogućuje se i da, u slučaju smjene, direktor i zamjenik direktora Porezne uprave FBiH zadrže status državnih službenika i budu raspoređeni u skladu sa Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Federalna vlada danas je dala saglasnost Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za prihvatanje naknadne prijave i zaključivanje sporazuma o izmirenju duga dužnika IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići. Na ovaj način bit će stvoreni uslovi za nastavak proizvodnje u ovom zavidovićkom preduzeću.

 
Petak,
30. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE