Nazad

Aktuelno

Realizacija projekta čišćenja obala vodotoka u FBiH privodi se kraju
24 Sep 2010

Ovogodišnji projekt čišćenja obala vodotoka u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je otpočeo u aprilu, privodi se kraju. Projektom je obuvaćeno 564,5 kilometara obala rijeka i drugih vodotokova, akumulacija i obala mora. Najveći finansijer je Fond za zaštitu okoliša FBiH a učesnice i sufinansijeri u projektu su 37 općina.

Danas je u sjedištu Vlade FBiH direktor Fonda Safet Harbinja potpisao ugovore o sufinansiranju s načelnicima 14 općina čiji vodotokovi gravitiraju slivu rijeke Save. Slični sporazumi potpisani su prije dva dana u Mostaru.

Potpisivanju su prisustvovali federalni premijer Mustafa Mujezinović, ministar okoliša i turizma Nevenko Herceg kao i predsjednik Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša Pero Goluža.

Naglasili su opravdanost formiranja i stabilnost federalnog Fonda za zaštitu okoliša kao načina za sistemsko unaprjeđenje i rješavanje pitanja iz  ove oblasti. Prema riječima ministra Hercega, projekt je u skladu s federalnom strategijom iz ove oblasti koju su na prijedlog resornog ministarstva odobrili Vlada i Parlament. Tim dokumentom je predviđeno desetogodišnje ulaganje oko 300 miliona KM, a najviše od tog iznosa za izgradnju regionalnih centara za upravljanje otpadom, napomenuo je ministar.

Premijer Mujezinović je naglasio značaj preventive u sektoru zaštite i očuvanja zdrave okoline te najavio odgovarajuće pravilnike iz resornog ministarstva i uputio apel da združenim naporima u Federaciji svi doprinesemo unaprjeđenju životne okoline. On je zagovornik što skorijeg osnivanja federalne ekološke policije jer su učinci kantonalne, u Sarajevu, pokazali da institucija te  vrste treba da postoji na nivou cijelog entiteta.

Načelnik općine Tešanj Fuad Šišić je naglasio već zabilježen uspjeh incijative koja se realizira u tešanjskoj općini na uklanjanju nepropisno bačene plastične ambalaže - vrećica i boca iz tamošnjih vodotokova, a Šišić je zamolio za pomoć oba bosanskohercegovačka entiteta u koorodiniranom ekološkom projektu koji se odnosi na devet gradova na rijeci Vrbas u Federaciji i Republici Srpskoj.

Načelnik Jajca Nisvet Hrnjić  je zahvalan za doprinos Federalne vlade na sanaciji stanja rijeke Plive i njenog čuvenog vodopada.

U materijalu Federalnog fonda za zaštitu okoliša navedeno je da je osim čišćenja 564,5 kilometara rječnih obala, akumulacija i obala mora, tokom ovogodišnjeg projekta prikupljeno i propisno upotrijebljeno (reciklirano, ponovno upotrijebljeno) 7.338,50 kubnih metara PET ambalaže, plastike i najlona; prikupljeno, obrađeno i ponovno upotrijebljeno 2.822,50 kubnih metara biomase te propisno deponovano 1.693,50 tona ostalog otpada.

U projektu je angažirano 37.257 uposlenika institucija, javnih preduzeća, nevladinih organizacija i dodatno angažiranih drugih radnika.

 

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE