Nazad

Aktuelno

Sačekati završetak revizije
22 Sep 2010

Povodom današnjeg okupljanja članova Udruženja dioničara „Polihem“ d.d. Tuzla, na osnovu saznanja dobijenih od strane Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH, Ured premijera Federacije BiH Mustafe Mujezinovića informira o slijedećem:

“Iako su sudovi u Mostaru i Vrhovni sud Federacije BiH donijeli presude u korist Federacije Bosne i Hercegovine, te Federalno ministarstvo okoliša i turizma formiralo organe upravljanja u Hotelu „Stella“ Neum, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH je već ranije dobila zaduženje da izvrši reviziju vlasničke strukture Hotela „Stella“ d.o.o. Neum, s finansijskog, računovodstvenog i pravnog aspekta, a u cilju provjere ranije izvršene revizije od strane ovlaštene revizorske kuće, što je bio jedini zahtjev članova ovog udruženja.

Slijedom navedenog, u ovom trenutku protesti su neopravdani, jer je udovoljeno zahtjevima Udruženja. Dok se ne završi postupak revizije,  nema osnova za daljnja protestna okupljanja”, saopćeno je iz  Ureda premijera Federacije BiH.

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE