Nazad

Aktuelno

Sastanak u Vladi FBiH o implementaciji Zakona o rudarstvu i Zakona o geološkim istraživanjima
22 Sep 2010

U Vladi Federacije BiH danas je održan sastanak posvećen radu komisija za izradu pravilnika i tehničkih propisa iz oblasti geoloških istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, koji je organiziralo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vahid Hećo istakao je važnost donošenja Zakona o rudarstvu i Zakona o geološkim istraživanjima u Parlamentu FBiH. Osnivanjem Koncerna Elektroprivreda BiH i sedam rudnika koji su ušli u njegov sastav, otvoreno je novo poglavlje u daljem razvoju elektroenergetskog sektora kao pokretača ukupnog privrednog razvoja Bosne i Hercegovine

- Osigurana je ekonomska stabilnost i perspektiva rudnika , poboljšan položaj rudara i stvoreni uvjeti da se u narednom periodu modernizuje proizvodnja i poboljšaju uvjeti rada rudara – naglasio je Vahid Hećo.
Komisije za izradu pravilnika i tehničkih propisa iz ove oblasti, u čijem će sastavu biti angažirani eminentni stručnjaci, u narednom će periodu raditi na usaglašavanju ovih dokumenata sa donesenim zakonima.
 

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE