Nazad

Aktuelno

Saopćenje iz Ureda federalnog premijera
20 Sep 2010

Uredu Premijera Federacije Bosne i Hercegovine obratio se ovih dana veći broj kompanija zainteresiranih za učešće u privatizaciji državnog kapitala u preduzeću „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo. Tim povodom Ured federalnog premijera informira javnost da je Odlukom o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u preduzeću „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo definirano da će postupak prodaje provesti Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sadržaj ove odluke , u cijelosti je dostupan i objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 26/10.

Imajući u vidu da je javni interes ostvarenje istinski konkurentnog nadmetanja, nadamo se većem broju učesnika na berzi, kada ova prodaja bude aktuelizirana. Zainteresirani za sva dalja pitanja u vezi sa procesom privatizacije državnog kapitala u preduzeću „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo, mogu se obratiti Agenciji za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine- kaže se u saopćenju Ureda federalnog premijera Mustafe Mujezinovića.
 

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE