Nazad

Aktuelno

Saopćenje Ureda premijera FBiH: Nastaviti tenderske procedure za Blok 7 TE „Tuzla“
20 Sep 2010

Pod predsjedavanjem premijera Federacije BiH Mustafe Mujezinovića, na čiju je inicijativu i sazvan, danas je u zgradi Federalne vlade u Sarajevu održan sastanak s ciljem sagledavanja rezultata okončanog pretkvalifikacijskog tendera raspisanog za Blok 7 TE „Tuzla“. Sastanku su prisutvovali federalni ministar energije, rudarstva i industrije mr. Vahid Hećo, predstavnici federalnih ministarstava prostornog uređenja, okoliša i turizma, trgovine, te poduzetništva i obrta, kao i članovi Nadzornog odbora i Uprave Elektroprivrede BiH, kaže se u saopćenju Ureda premijera FBiH.

Sastanak je sazvan nakon što je o ovoj temi federalni premijer nedavno razgovarao s ambasadorom Švicarske u BiH Rolfom Lenzom i predstavnicima kompanije “Alpiq”, koja se jedina javila na međunarodni pretkvalifikacijski poziv za odabir partnera u izgradnji Bloka 7 TE “Tuzla”.

Iako pozvan, današnjem sastanku se nije odazvao predsjednik Nadzornog odbora Elektroprivred BiH Zijad Džemić, koji je, nakon upućenog mu poziva, premijeru Mujezinoviću poslao dopis u kojem izražava neslaganje s odlukama Vlade FBiH koje se odnose na ovaj projekt i s predtenderskim postupkom.

Nakon današnjih razgovora ocijenjeno je da treba zadržati sve one za koje se ocijeni da su kredibilni partneri i u ovom i u svim budućim projektima u energetskom sektoru. Kada je riječ o Bloku 7 TE “Tuzla”, treba bez odlaganja nastaviti tenderske procedure u skladu s odlukama Vlade FBiH i sa Zakonom o javnim nabavkama.

Ukoliko se, nakon otvaranja ponude “Alpiqa”, ocijeni kako je ovaj partner spreman ispuniti sve uslove, krenut će se u pregovore o detaljima konačnog ugovora. Pri tome će biti primjenjivani proncipi da Blok 7 ostaje u stopostotnom vlasništvu FBiH, a da se obaveze prema partneru izvršavaju isključivo kroz isporuke električne energije po komercijalnim i na međunarodnim berzama važećim cijenama.

Nikakve odluke neće biti donesene bez saglasnosti Vlade FBiH, a, u slučaju potrebe, i Parlamenta FBiH, što je i želja švicarske kompanije, kojoj je stalo da iza cijelog projekta stoji država.

U fazi konačnih pregovora angažirat će se kredibilna konsultanstka kuća. Tokom pretkvalifikacijskog postupka to nije urađeno jer je ocijenjeno da bi konsultant mogao negativno uticati na kvalitetan izbor ponuđača.

Danas je, također, premijer FBiH zatražio da se što prije, a na bazi postignutih uslova na ugovaranju partnerstva kada je u pitanju Blok 7 TE “Tuzla”, pokrene i tenderski proces za Blok 8 TE “Kakanj”.

Predstavnici federalnih ministarstava okoliša i turizma, odnosno prostornog uređenja, upoznali su prisutne s procedurama dobijanja okolišnih i prostornih dozvola za energetske objekte. Tom prilikom je ukazano i na potrebu što bržeg usvajanja Zakona o koncesijama i Zakona o javno-privatnom partnerstvu, kao bitnih preduslova za ubrzanje procedura.

Kako je dogovoreno na današnjem sastanku, sljedećoj sjednici Nadzornog odbora Elektroprivrede BiH prisustvovaće premijer Mustafa Mujezinović i federalni ministar mr. Vahid Hećo, saopćeno je iz Ureda premijera FBiH.

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE