Nazad

Aktuelno

Dani evropskog naslijeđa u Konjicu
15 Sep 2010

Federalno ministarstvo kulture i sporta 14. put organizira kulturnu manifestaciju Dani evropskog naslijeđa, koja će ove godine biti održana 6. i 7. oktobra u općini Konjic. Na području Konjica se nalazi veliki broj stećaka i nekropola sa stećcima, među najvećim u Bosni i Hercegovini.

Manifestacija Dani evropskog naslijeđa se organizira u svim evropskim zemljama s ciljem da skrene pažnju javnosti na potrebu očuvanja zajedničke evropske kulturne baštine. Tema ovogodišnjih Dana evropskog naslijeđa je "Stećak", a povod za odabir ove teme je aktuelna priprema nominacije stećka za upis u Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a.

Dani evropskog naslijeđa trajat će dva dana.

Prvi dan manifestacije posvećen je edukativnom programu Mladi i naslijeđe, koji ima za cilj da podstakne mlade na očuvanje, brigu i ljubav za kulturno-historijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine. U programu će učestvovati pedesetak učenika iz Federacije Bosne i Hercegovine, koji će biti upoznati s kulturnom baštinom grada Konjica. Planiran je obilazak nacionalnih spomenika na području grada i općine. Mladi će ovom prilikom predstaviti svoje literarne i dokumentarističke radove na temu "Stećci - srednjovjekovni nadgrobni spomenici", a u Društvenom domu Konjic će biti postavljena istoimena izložba likovnih radova. Najuspješnijim učenicima će biti dodijeljene diplome.

Drugog dana manifestacije predviđen je obilazak nekropola u okolini Konjica na lokalitetima: Historijsko područje - Nekropola sa stećcima u Glavatičevu, lokalitet Gajine, Historijsko područje - Nekropola sa stećkom i ostaci crkve Grčka glavica u selu Biskup, Historijsko područje - Nekropola sa stećcima na lokalitetu Kaursko groblje u Borcima. Planiran je posjeta Arheološkom lokalitetu kod Društvenog doma u Konjicu, te svečana dodjela Povelje za doprinos u očuvanju kulturne baštine Bosne i Hercegovine, koja se tradicionalno dodjeljuje zaslužnim pojedincima i institucijama.

Federalno ministarstvo kulture i sporta je pozvalo i zastupnike oba Doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine da se pridruže posjeti nekropolama i time prepoznaju odgovornost za budućnost stanja objekata kulturne baštine na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine te doprinesu afirmaciji potrebe obnove i zaštite kulturne baštine i promociji njenog korištenja u ekonomski opravdane svrhe.

Federalno ministarstvo kulture i sporta ovogodišnju manifestaciju Dani evropskog naslijeđa organizira u saradnji sa Općinom Konjic.
 

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE