Nazad

Aktuelno

Novi korak u zaštiti okoliša
08 Sep 2010

Iako je donošenje Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu u nadležnosti federalnog ministra okoliša i turizma, zbog složenosti problematike koja je izrazito intersektorska, a vezana je i uz proizvodnju i trgovinu, Informacija o njegovoj izradi našla se i na jučerašnjoj sjednici Vlade Federacije BiH, koja ju je usvojila i podržala.

Pored obveze usklađivanja zakonodavstva sa EU/EC Direktivom 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu, razlozi za donošenje Pravilnika su i pravila upravljanja ambalažom u proizvodnji, prometu i upotrebi ambalaže, pravila postupanja i drugi uvjeti prikupljanja, ponovnog korištenja, obnove i odlaganja, a sve u skladu sa prioritetima i načelima Zakona o upravljanju otpadom čijim su se Izmjenama od prije nekoliko mjeseci stekli uvjeti za njegovo donošenje, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Povjerenstvo za izradu Pravilnika u svom radu je aktivno surađivalo sa svim koji su izravno zainteresirani za njegovu provedbu. U izradu je bio uključen i nevladin sektor i gospodarstvenici, a posebna suradnja s Republikom Srpskom i Distriktom Brčko BiH ostvarena je putem Međuentitetskoga tijela, budući da je bez zajedničkih temeljnih odredaba oba entiteta i Distrikta nemoguće provesti Pravilnik.

Odredbe Pravilnika odnose se na svu ambalažu koja se stavlja u promet, te na sav ambalažni otpad koji nastaje na teritoriji Federacije BiH, bez obzira na njegovo podrijetlo, uporabu i korišteni materijal. Pravilnik se temelji na integriranom modelu, prema kojem su gospodarski subjekti odgovorni za ispunjenje ciljeva prikupljanja ambalažnog otpada i organiziraju sustav prikupljanja ambalažnog otpada preko operatera sustava (organizacije) koju sami uspostavljaju. Sukladno Federalnoj strategiji upravljanja otpadom, opći ciljevi prikupljanja ambalažnog otpada propisani su za razdoblje od 2011. do 2015. godine, a dati su i koeficijenti naknada za određene vrste ambalažnog otpada.

Uz ovaj, Federalno ministarstvo okoliša i turizma tijekom srpnja promoviralo i Pravilnik o prekograničnom prometu otpada, kaže se u priopćenju ovoga ministarstva.

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE