Nazad

Aktuelno

Pripreme za Rebalans federalnog budžeta
01 Sep 2010

Na danas popodne održanoj sjednici u Sarajevu, Vlada Federacije BiH razmatrala je Informaciju o pregovorima s Međunarodnim monetarnim fondom i pripremama za izmjene Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu.

Članove Vlade o ovome su informirali premijer FBiH Mustafa Mujezinović i zamjenik premijera i federalni ministar finansija Vjekoslav Bevanda.

Tokom razgovora o novom Pismu namjere, MMF je ocijenio da se Vlada FBiH ponašala racionalno, razborito i štedljivo, poduzimajući mjere na smanjenju javne potrošnje.

Očuvanje budžetske stabilnosti u tekućoj godini podrazumijeva daljnje usklađivanje rashodovne strane s raspoloživim mogućnostima, tako da će rebalansirani Budžet biti za 115.690.031 konvertibilnu marku veći nego sadašnji i iznosit će ukupno 1.862.962.000 KM.

Nedostajuća sredstva bila bi, uz ostale redovne budžetske prihode, planirane s povećanjem od 48,7 miliona KM, nadomještena i finansiranjem iz tri izvora: Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke i Evropske komisije.

Vlada FBiH će u oktobru analizirati prikupljanje prihoda i izvršenje Budžeta, te, prema potrebi, sva budžetska davanja uskladiti s raspoloživim prihodima.

Nakon što Vlada FBiH utvrdi konačan rebalans Budžeta FBiH za 2010. godinu, uputit će ga Parlamentu FBiH na usvajanje.

* * *

156. sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena početkom sljedeće sedmice, a o tačnom datumu i vremenu bit ćete blagovremeno upoznati.

 
Petak,
30. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE