Nazad

Aktuelno

U Vladi održan sastanak Radne grupeVlade FBiH i eksperata o Prijedlogu osnova Prostornog plana na koridoru Vc
24 Sep 2009

Analiza rješenja iz Prijedloga prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH – „Autocesta na koridoru Vc za period od 2008. do 2028. godine“ okupila je na današnjem sastanku članove Radne grupe formirane od strane Vlade FBiH kao i brojne eksperte iz oblasti vezanih za ovu problematiku.

Nakon višesatne razmjene mišljenja na sastanku, kojim je predsjedavao federalni premijer Mustafa Mujezinović, a kojem je bio prisutan i ministar komunikacija i transporta u Vijeću ministara BiH Rudo Vidović, zaključeno je, da se prije slanja u Parlament FBiH ovog dokumenta, u narednim danima nastavi stručna razmjena mišljenja na ovu temu.

Premijer Mujezinović podvukao je nedvojbenu opštu podršku projektu izgradnje autoputa na koridoru Vc, koji za našu zemlju ima najveći strateški i privredni značaj, te naglasio da se moraju utvrditi i ciljevi koji definišu interes lokalne zajednice, obaveze zaštite okoline i kulturnog naslijeđa i druge faktore.
 

 
Nedjelja,
25. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE