Nazad

Aktuelno

Održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća
22 Sep 2009

Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV) za teritoriju Federacije BiH na današnjoj sjednici podržalo je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu FBiH.
U obrazloženju ovog zakonskog rješenja federalni ministar prometa i komunukacija Nail Šećkanović istakao je da je jedan od ciljeva njegovog donošenja usaglašavanje pravnih rješenja s onima na nivou BiH i s najnovijom evropskom zakonodavnom praksom. Pojedina dosadašnja rješenja su prevaziđena i neprimjenjiva u praksi, a izmjenama se generalno nastoji unaprijediti sigurnost prometa i djelovanje u ovom sektoru.

ESV je saglasan da se zakon o privrednoj komori Federacije BiH uputi u daljnju proceduru. Predlagač je Federalno ministartvo energije, rudarstva i industrije i prednacrt ovog zakona bit će upućen na razmatranje Vladi Federacije BiH. Prijedlogom novog zakona članstvo privrednih subjekata u komorama bi se stjecalo upisom u sudski i druge registre. Sekretar ovog ministarstva Stipo Buljan kazao je da je pri utvrđivanju rješenja postignut visok stepen usaglašenosti između privrednih komora u Federaciji BiH i poslodavaca.

Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje Miralem Šarić upoznao je socijalne partnere sa informacijom o objavljivanju podataka o tržištu rada u FBiH. Kazao je da se u sredstvima informiranja učestalo, posebno od početka recesije, plasiraju netačni podaci koji se odnose na tržište rada, prije svega o broju nezaposlenih osoba. Isticanjem samo jedne, i to negativne strane ovog segmenta života, naglasio je Šarić, dobija se neobjektivna slika tržišta rada i minimiziraju rezultati programa i mjera koje provode javne službe za zapošljavanje.

Sindikat smatra da bi ovakve informacije trebalo dopuniti podacima o broju radnika koji rade na crno, odnosno brojem radnika koji primaju plaće, ali im se ne uplaćuju doprinosti. Konstirano je da aktivnosti protiv rada na crno trebaju biti kontinuirane. Ministar rada i socijalne politike Perica Jelečević izjavio je da rascjepkanost tržišta rada onemogućava prohodnost i jedinstveni ekonomski prostor, i to je jedan od generatora probleme visoke stope nezaposlenosti i slabe pokretljivosti radne snege. Pripremaju se izmjene zakona o posredovanju u zapošljavanju i tu će biti postroženi kriteriji ko može biti na birou rada.
 

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE