Nazad

Aktuelno

Premijer FBiH o stanju u kompanijama s većinskim državnim kapitalom
09 Sep 2009

Povodom aktuelnog stanja u kompanijama s većinskim državnim kapitalom, premijer FBiH Mustafa Mujezinović, radi objektivnog informiranja želi da upozna javnost sa slijedećim činjenicama:

“Pokrenuo sam inicijativu za sistemsko rješavanje svih dubioza u kompanijama sa većinskim državnim kapitalom, a posebno kompanijama namjenske industrije.

S tim u vezi, zaduženo je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da, po hitnom postupku, izradi i u proceduru uputi tekst Zakona o upravljanju kompanijama sa većinskim državnim kapitalom. Ovim aktom trebalo bi urediti način sanacije dugova ovih kompanija prema penzijsko-invalidskom i zdravstvenom osiguranju i prema dobavljačima i komunalnim preduzećima, kao i način pokretanja proizvodnje. Zakonom bi također trebalo regulisati prodaju cjelina nepotrebnih za osnovnu djelatnost kompanija u procesu male privatizacije i način utroška sredstava dobijenih od te privatizacije.

Vlada Federacije BiH će, nakon sprovedbe mjera koje bi predvidio Zakon, posebnu pažnju posvetiti kompanijama koje imaju ugovorene poslove, dok bi kompanije koje to nemaju, dobile podršku u iznalaženju poslova. Kompanije za koje se procijeni da imaju perspektivu imat će podršku za dobijanje kredita. Planiram, također, predložiti Vladi Federacije BiH reprogramiranje ranijih kredita kompanija, gdje god je to moguće.

Koristim se prilikom da pozovem sve radnike kompanija koje imaju obezbijeđene energente i materijal, kao i ugovorene poslove, kao što je to slučaj sa Pretisom, da se vrate na posao, jer je to jedini način da dođu do plata i novih poslova. Uz ovo treba reći da je prema Parlamentu Federacije BiH pokrenuta inicijativa za rješavanje pitanja naplate starih potraživanja kompanija iz Federacije BiH”, navodi se u pismu premijera Mujezinovića.
 

 
Nedjelja,
25. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE