Nazad

Aktuelno

Vladi FBiH treba jedinstven sagovornik
24 Sep 2007

U sljedećih će nekoliko dana sva udruženja proistekla iz rata dobiti dopis Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata kojim će bit traženo da pronađu model organiziranja i povezivanja koji će omogućiti da, u nastupima prema organima vlasti, imaju jedinstvenog predstavnika i jedinstvene stavove.

Ovo je poruka koju su danas premijer Federacije BiH dr. Nedžad Branković i federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahid Crnkić uputili prilikom posjete Savezu ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH.

- U javnu raspravu o projektu “Jedan zakon - jedan fond” Vlada Federacije BiH može ući samo ako razgovara s jedinstvenim predstavnikom kompletne boračke populacije. Sve drugo bilo bi rasipanje i energije i vremena, a nama je stalo da ovaj posao što kvalitetnije i brže okončamo - kazao je Branković.

Govoreći o uspostavljanju jedinstvenog fonda i, s tim u vezi, jedinstvene baze podataka o svim korisnicima naknada iz budžeta i fondova, premijer je naglasio da će se time omogućiti da sve prinadležnosti budu isplaćivane s jednog mjesta i putem jednog čeka. To će onemogućiti zloupotrebe i dovesti do pravednije raspodjele sredstava.

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE