Nazad

Aktuelno

Projekat “Jedan zakon - jedan fond” je prioritet Vlade FBiH
21 Sep 2007

Na današnjem susretu s premijerom Federacije BiH dr. Nedžadom Brankovićem i federalnim ministrom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zahidom Crnkićem, predstavnici Jedinstvene organizacije boraca BiH “Unija veterana”, koje je predvodio predsjednik Upravnog odbora Saud Kulosman, pozdravili su namjeru Federalne vlade za provođenje reforme u oblasti boračko-invalidske zaštite.

- Projekat “Jedan zakon - jedan fond” prioritet je Federalne vlade. Na taj način će, s jedne strane, na jednom mjestu biti objedinjeno ono što se sada nalazi u tri zakona, a, s druge, omogućit će uvid u prinadležnosti svakog pojedinca kojem se sredstva isplaćuju na teret budžeta i fondova - kazao je premijer Branković.

On je dodao da je za uspjeh ovog projekta potreban i jedinstveni reprezentant svih uruženja u Federaciji BiH proisteklih iz rata. Dakle, na boračkim udruženjima je zadatak formiranja koordinacionog tijela koje bi bilo partner u kontaktima s predstavnicima vlasti.

Među problemima koje su predstavnici JOB-a naglasili su stambena pitanja, zapošljavanje demobilisanih boraca, te potreba utvrđivanja ko i na kojem nivou organizira manifestacije kojima se obilježavaju značajni događaji iz odbrambeno-oslobodilačkog rata.

 
Četvrtak,
22. listopad 2020.
Nacrt pravila za izradu zakona i drugih propisa FBiH
VIŠE