Nazad

Arhiva

Dec
07
Sastanak s predstavnicima šest saveza osoba s invaliditetom

07.12.2009.

U zgradi Federalne vlade je održan sastanak premijera FBiH Mustafe Mujezinovića, federalnog ministra rada i socijalne politike dr. Perice Jelečevića i predstavnika šest saveza osoba sa invaliditetom registriranih na nivou Federacije BiH.

Nakon što su predstavnici saveza informirali su premijera i ministra o svom teškom položaju, na sastanku su uvaženi zahtjevi da se nađe model za trajno financiranje njihovog rada, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Ministar Jelečević informirao je o tekućim aktivnostima u Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, te o naporima na reformama u cijelom socijalnom sektoru. Naime, Ministarstvo je u zadatome roku izradilo i dalo u proceduru četiri zakona iz oblasti socijalne zaštite, što je bila obveza po Zaključku Parlamenta Federacije BiH.

Radi se o Zakonu o osnovnim pravima osoba sa invaliditetom, Zakonu o pravima civilnih žrtava rata, Zakonu o zaštiti obitelji sa djecom, te Zakonu o osnovama socijalne zaštite i minimumu socijalne sigurnosti

Rasprava o ovim zakonskim prijedlozima očekuje se uskoro, uz aktivno sudjelovanje predstavnika osoba sa invaliditetom.