PROPISI

Dokumenti su u .pdf file formatu,
za download desnim klikom odaberite opciju "Save Traget As..."

  1. METODOLOGIJA ZA IZRADU PROCJENE UGROŽENOSTI
   OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
  2. UREDBA O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE PLANOVA ZAŠTITE  I SPAŠAVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
  3. UREDBA O VRSTI, KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA DODJELU PRIZNANJA I NAGRADA CIVILNE ZAŠTITE
  4. UREDBA O NAČINU DAVANJA I VRAĆANJA MATERIJALNIH  SREDSTAVA UZETIH ZA POTREBE CIVILNE ZAŠTITE
  5. UREDBA  O OSNOVAMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE  I PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI GRAĐANA ZA UČEŠĆE  U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU I OBUČAVANJU ZA CIVILNU ZAŠTITU
  6. UREDBA  O VISINI I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA NA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ U CIVILNOJ ZAŠTITI
  7. ODLUKA O VRSTI I MINIMALNIM KOLIČINAMA SREDSTAVA POTREBITIH ZA SPROVOĐENJE LIČNE I KOLEKTIVNE ZAŠTITE GRAĐANA I ZAPOSLENIKA U POSLOVNIM OBJEKTIMA I STAMBENIM ZGRADAMA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
  8. UREDBA O FEDERALNOM STOŽERU CIVILNE ZAŠTITE SA DOPUNOM
  9. UREDBU O ORGANIZIRANJU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
  10. PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I POSTROJBI CIVILNE ZAŠTITE, NJIHOVIM POSLOVIMA I NAČINU RADA
  11. PRAVILNIK O NAČINU RADA I FUNKCIONIRANJA STOŽERA I POVJERENIKA CIVILNE ZAŠTITE
  12. ODLUKA O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA
   OSTVARENIH TEMELJEM POSEBNOG POREZA ZA ZAŠTITU
   OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
  13. NAPUTAK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATI POSEBNOG POREZA ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
  14. NAPUTAK O OTVARANJU POSEBNOG TRANSAKCIJSKOG RAČUNA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE U OKVIRU
   JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE, ZA PRIKUPLJANJE
   I KORIŠTENJE NOVČANIH SREDSTAVA PO OSNOVI
   POSEBNOG POREZA ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH
   NEPOGODA NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SA IZMJENAMA
  15. INSTRUKCIJA O PLANIRANJU I KORIŠTENJU SREDSTAVA SA POSEBNIH TRANSAKCIJSKIH RAČUNA OTVORENIH KAO PODRAČUNA U OKVIRU JEDINSTVENOG RAČUNA RIZNICE
  16. PRAVILNIK O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA PRORAČUNA I VANPRORAČUNSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
  17. PRAVILNIK O ODJEĆI I OBUĆI, OZNAKAMA SPECIJALNOSTI I ZAPOVJEDNIH DUŽNOSTI, UPOTREBI ZNAKA CIVILNE ZAŠTITE I IDENTIFIKACIONOJ ISKAZNICI ZA PRIPADNIKE CIVILNE ZAŠTITE
  18. UREDBA O JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI  ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA SA IZMJENAMA
  19. ODLUKA O POSTUPKU I KRITERIJIMA ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI OPĆINAMA I KANTONIMA ZA OTKLJANJANJE ŠTETA NASTALIH OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
  20. UREDBA  O MJERILIMA, KRITERIJIMA I NAČINU IZGRADNJE  SKLONIŠTA I TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA KONTROLU ISPRAVNOSTI SKLONIŠTA
  21. PRAVILNIK O ORGANIZIRANJU I FUNKCIONIRANJU OPERATIVNIH CENTARA CIVILNE ZAŠTITE
  22. PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA IZ MJERODAVNOSTI FEDERALNE I KANTONALNIH UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE