245. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.11.2020.
Dnevni red
 
 1. Usvajanje Zapisnika 244. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, održane 19.11.2020. godine
 2. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjenu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima, koju je podnio Rahim Gadžić, poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
 3. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o naplati naknade za korištenje autoceste A1
 4. Prijedlozi odluka:  
a) Prijedlog odluke o sazivanju 36. vanredne Skupštine dioničara Privrednog društva "Sarajevoputevi" d.d. Sarajevo  
b) Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo   - Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo  
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Sarajevoputevi d.d. Sarajevo
 1. Prijedlozi odluka: 
a) Prijedlog odluke o sazivanju XXXIV (vanredne) Skupštine JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo  
b) Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo  
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva JP ŽFBiH d.o.o. Sarajevo
 1. Prijedlozi odluka:
a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
b) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo
 1. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva BH Telecom d.d. Sarajevo
 1. Prijedlog odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima - za uvezivanje radnog staža”
 2. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine privrednom društvu ZRAK d.d. Sarajevo
 3. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH za uplatu doprinosa za radnike privrednog društva KRIVAJA MOBEL d.o.o. – u stečaju Zavidovići koji su stekli uslove za odlazak u penziju
 4. Prijedlog odluke o odobravanju raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH Općini Zavidovići za pomoć bivšim radnicima KRIVAJA MOBEL d.o.o. – u stečaju
 5. Prijedlog odluke o izboru korisnika sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budežta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Kapitalni transferi javnim preduzećima- finansiranje razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine iz oblasti namjenske industrije”
 6. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "DARLNIGe", otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju
 7. Prijedlog odluke o odobravanju raspoređivanja sredstava sa posebnog namjenskog transakcijskog računa "Remedijacija i korištenje jalovišta i napuštenih rudnika u Varešu" - VAMOS, otvorenog kao podračun u okviru JRT Federalnom zavodu za geologiju
 8. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o dozvoli stupanja u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, broj: 03-31-2-2430/18 od 12.06.2019. godine
eksproprisane rješenjem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, broj: 03-31-2-2455/18 od 27.03.2019. godine
 1. Prijedlozi rješenja:
a) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Općinskog načelnika Općine Žepče putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, broj: 03-31-2-2409/18 od 25.07.2020. godine
b) Prijedlog rješenja o dozvoli ulaska u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane Rješenjem Općinskog načelnika Općine Žepče putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, broj: 03-31-2-2407/18 od 25.07.2020. godine
 1. Prijedlozi akata:
a) Prijedlozi odluka o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
b) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
c) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
d) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
e) Prijedlog obavještenja o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i ponovni Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
f) Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka izbora kandidata direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
 1. Prijedlozi akata:
a) Prijedlog odluke o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
b) Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
c) Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
d) Prijedlog odluke o kriterijima za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
e) Prijedlog obaviještenja o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i ponovnom raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
f) Prijedlog rješenja o imenovanju Komsije za provođenje postupka za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja
 1. Prijedlog izjašnjenja na Prigovor na imenovanje Upravnog odbora Fonda za profesionalnu refabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 2. Izjašnjenje Federalnog pravobranilaštva broj: Fp-67/19-XVI od 16.10.2020. godine (u vezi sa Informacijom sačinjenom od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o postupanju uprava društava „Operator-Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo i „Naftni terminali Federacije" d.o.o. Ploče), s Prijedlogom zaključka
 3. Izvještaj o radu Nadzornog odbora "HRVATSKA POŠTA" d.o.o. Mostar za period od 01.04.-30.06.2020. godine
 4. Informacija o aktivnostima na rješavanju problematike sa dodatnim snimanjem inteziteta prometa na magistralnoj cesti M17, dionica Jablanica-Konjic, tunel Crnaja i prijedlogom dinamike izvođenja radova, s Prijedlogom zaključka
 5. Informacija o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period april-juni 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
 6. Informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o Zaključku Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlogu deklaracije o zaštiti rijeka u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u vezi zabrane izgradnje malih hidroelektrana, s Prijedlogom zaključka
 7. Informacija o primjeni uredbi iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 8. Informacija o održanom 4. sastanku Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje između EU i BiH, održanom putem online platforme Interacio, 14 maja/svibnja 2020. godine, s Prijedlogom zaključka
 9. Mjesečni pregled naplate poreznih prihoda i doprinosa na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, s Prijedlogom zaključka
 10. Informacija o Kolektivnom ugovoru o izmjenama i dopunama granskog kolektivnog elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka 
a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Granski kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama granskog kolektivnog elektroprivredne djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine
 1. Prijedlog rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
 2. Prijedlog rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju članova Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje 
 3. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja punomoćniku za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 
- Prijava za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo  
- Punomoć za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini Privrednog društva Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 
- Materijali za Dnevni red Skupštine Privrednog društva Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE