8. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 28.07.2015.
Dnevni red

1. Korigovani tekst Javnog konkursa za izbor i nominiranje za imenovanje članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala u kojima nadležnosti Federacije BiH vrši Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Srijeda,
23. oktobar 2019.
VIŠE