38. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 06.12.2013.
Dnevni red

 1. Usaglašavanje stavova u vezi sa amandmanima na Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu i Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu

Srijeda,
23. oktobar 2019.
VIŠE