36. hitna sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.11.2013.
Dnevni red

 1. Prijedlog za razmatranje Prijedloga budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu, prijedloga finansijskih planova vanbudžetskih fondova za 2014. godinu i Prijedloga zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu po hitnom postupku

Petak,
18. oktobar 2019.
VIŠE