Aktuelno

Isplata civilnih invalidnina za april/travanj
11 May 2020
Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za april/travanj su upućeni prema bankama.
 
Federalno ministarstvo financija saopćava da je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu  13.554.806 KM.
 
Srijeda,
15. juli 2020.
VIŠE