Aktuelno

U posljednjih 48 sati 282 osobe upućene u karantine na području Federacije BiH
12 Apr 2020

Od 15.3.2020., zaključno s 11.4.2020. godine, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su 24.862 rješenja o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničeno kretanje/izolaciju na period od 14 dana. Za kategorije osoba koje su izuzete iz naredbe Federalnog štaba civilne zaštite - vozače, teško oboljele osobe u medicinskom transportu, osobe u pograničnom kretanju i prekogranične radnike,  11.4.2020. godine federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima su izdali  119 rješenja o mjerama izolacije.

Od donošenja naredbe Federalnog štaba civilne zaštite o uvođenju obavezne mjere karantina za sve osobe koje ulaze u BiH, federalni sanitarni inspektori su na graničnim prijelazima, a na osnovu popunjenih sanitarnih upitnika, uputili 282 osobe u prekograničnom prometu putnika u šatorski prostor, gdje ih, po izdavanju rješenja Federalnog ministarstva zdravstva o karantinu , preuzimaju nadležni štabovi civilne zaštite i prevoze do mjesta određenog za karantin.

Za preuzimanje od strane Operativnog centra Republičke uprave civilne zaštite RS, a u smislu postupanja i realizacije mjere karantina na području RS, upućeni su spiskovi sa podacima za 29, kao i jednu osobu s prebivalištem na području Brčko Distrikta BiH.

Nadzorima i mjerama je obuhvaćeno i 3.068 osoba, državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH i 310 državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta BiH.
 
Danas ističu mjere iz 275 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 17.306 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je i tokom današnjeg dana vršio inspekcijske nadzore benzinskih pumpi, ali i drugih prodajnih objekata. Obavljena su četiri inspekcijska i jedan kontrolni nadzor i utvrđeno sedam prekršaja, uz podnošenje sedm prekršajnih naloga u iznosu od  8.750 KM. Od ukupnog broja kontrolisanih , kod dva subjekta nadzora je utvrđeno nepoštivanje Odluke Vlade FBIH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena.
 
Od 15.3. do 12.4.2020. godine, obavljeno je 197 inspekcijskih nadzora, te 164 kontrolna nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima. Utvrđena su ukupno 204 prekršaja, što podrazumijeva izdavanje ukupno 204 prekršajna naloga u iznosu od 319.950 KM. Kod 164 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.
 
 
 
Četvrtak,
02. juli 2020.
VIŠE