Aktuelno

Većina benzinskih pumpi snizila cijene
10 Apr 2020Po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, 15.3.2020. do 9.4.2020. godine, federalni sanitarni inspektori su na graničnim prijelazima izdali 24.537 rješenja o stavljanju osoba pod zdravstveni nadzor/ograničeno kretanje/izolaciju, na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je obuhvaćeno i 2.915 državljana BiH s prebivalištem u RS-u koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH i 301 osoba s prebivalištem na području Brčko Distrikta BiH.

Danas ističu mjere iz 712 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 16.319 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Svakodnevno se kontroliraju osobe kojima su federalni sanitarni inspektori izdali rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznu izolaciju, te je  Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljeno 446 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera, a protiv 64 osobe će biti pokrenuti prekršajni postupci.

Po donošenju Odluke Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH kojom je određeno utvrđivanje marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je prilikom inspekcijskih nadzora benzinskih pumpi u toku dana konstatovao da je većina kontrolisanih subjekata nadzora snizila cijena, što nužno ne znači da su marže usklađene s propisanim.
 
Do sada je obavljeno šest inspekcijskih nadzora, te utvrđeno deset prekršaja, što podrazumijeva podnošenje 10 prekršajnih naloga u iznosu od  19.750 KM. Federalni tržišni inspektori će i u predstojećem periodu nastaviti intenzivni nadzor nad provođenjem odluka Vlade FBiH o mjerama neposredne kontrole cijena, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.
 
 
 
Nedjelja,
25. oktobar 2020.
VIŠE