Aktuelno

Porezna uprava FiH: Dva puta sedmično izvještaji o stanju broja zaposlenih radnika u FBiH
10 Apr 2020Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da radi na dogradnji softverskih rješenja da se broj zaposlenih objavljuje svakodnevno. Do uspostave ovog softverskog rješenja Porezna uprava će dva puta sedmično, svakog petka i utorka, objavljivati stanje broja zaposlenih po kantonima i općinama i to po prebivalištu zaposlenika (JMBG) i mjestu rada (JIB).

Podaci o broju zaposlenih osoba će se objavljivati tako da u izvještaju koji se objavljuje utorak budu podaci zaključno sa predhodnim petkom, a u izvještaju u petak podaci zaključno sa predhodnim utorkom.

Navedena dinamika publikovanja podataka uslovljena je zakonskim rokom za procesuiranje obrazaca u Poreznoj upravi FBiH, kao i otežanom komunikacijom obveznika uplate doprinosa s Poreznom upravom, a s obzirom na novonastalu situaciju, u svrhu pouzdanosti podataka.

Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.

Broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali može biti iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.

U tabelarnonom pregledu koji slijedi daje se pregled stanja broja zaposlenih radnika na linku 

 
Srijeda,
15. juli 2020.
VIŠE