Aktuelno

Na današnji dan formirana Teritorijalna odbrana Republike Bosne i Hercegovine
08 Apr 2020
Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević je podjsetio na historijski značaj 8. aprila 1992. kada je, Predsjedništvo RBiH donijelo Odluku o formiranju štaba Teritorijalne odbrane Republike BiH (TORBiH), čime je, ujedno, ukinut štab Teritorijalne odbrane bivše SRBiH.

- Odluka Predsjedništva je bila strateški značajna jer su sve oružane formacije stavljene pod jedinstvenu komandu i jedinstvena obilježja, a što će kasnije dovesti do formiranja Armije RBiH, čime je agresor osujećen u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Organizirano smo prešli na odbranu naše domovine i na neki način zbili smo redove i krenuli u odbranu. Posebno ističem  značaj Patriotske lige BiH, MUP-a RBiH i drugih koji su imali bitnu ulogu u odbrani od agresora. Te dobrovoljačke formacije su se među prvima suprotstavile agresorima i  nakon ove Odluke su se u potpunosti potčinili štabovima TO RBiH - kazao je ministar Bukvarević. 

Na zahtjev predstavnika boraca održan je i sastanak resornog ministra s delegacijom Koordinacije boračkih saveza i organizacija ARBiH koji su uputili zajedničku čestitku u povodu godišnjice formiranje TO RBiH.

Ministar Bukvarević je istakao da je posebno važno da ne zaboravimo ovakve datume i najhrabrije sinove i kćeri naše domovine, da se sjećamo vrhovnog komandanta Alije Izetbegovića koji nas je vodio u najtežim danima i da istinu o našem herojstvu, o našoj časnoj odbrani prenosimo na našu djecu, naše potomke koji će znati cijeniti i poštovati svu prolivenu krv za ovo što danas imamo, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Petak,
03. juli 2020.
VIŠE