Aktuelno

FUZIP: 9.838 osoba izašlo iz izolacije
02 Apr 2020


Od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni sanitarni inspektori su, do 1.4.2020. godine, na graničnim prijelazima izdali ukupno 21.084 rješenja o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničeno kretanje/izolaciju na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je obuhvaćeno i ukupno 2.527 osoba, državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH i 253 s prebivalištem u Brčko Distriktu BiH.

Danas su istekle mjere iz 1.988 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, čime je do sad za ukupno 9.838 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Kantonalni policijski organi svakodnevno kontroliraju osobe kojima su  sanitarni inspektori izdali rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznu izolaciji. Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad je dostavljeno ukupno 306 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera na ime većeg broja osoba. 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na kontakte FUZIP-a,
telefon 033 /22 66 44  (otvoren 24 sata), e-mail: info@fuzip.gov.ba i
- poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića  6. Sarajevo, saopćeno je iz ove federalne uprave.
 
 
Utorak,
29. septembar 2020.
VIŠE