Aktuelno

FUZIP: Na graničnim prijelazima izdato 18.260 rješenja o izolaciji
27 Mar 2020Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) saopćila je da su federalni sanitarni inspektori, zaključno s 26.3.2020. godine, u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH, nastavili intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji BiH.

Od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, ova federalna uprava rasporedila je inspektore iz svih deset inspektorata na granične prijelaze, gdje trenutno 86 federalnih inspektorica i inspektora u tri smjene obavljaju 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Pored GP Međunarodni aerodrom Sarajevo, termalne kamere instalirane su na graničnim prijelazima Izačić, Orašje, Bijača  i Kamensko.

Zaključno s  26.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 18.260 rješenja o stavljanju putnika/osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je obuhvaćeno i ukupno 2.200 osoba, državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci - spiskovi sa imenima, prezimenima, i adresama osoba blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. To vrijedi i za 164 osobe, državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta BiH, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Distrikta.

Danas ističu mjere iz 278 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni inspektori, te 327 rješenja izdatih na GP Aerodrom Tuzla, čime je do sada za ukupno 1.267 osoba istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Kantonalni policijski organi svakodnevno kontroliraju osobe kojima su federalni sanitarni inspektori izdali rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljeno ukupno 276 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera na ime većeg broja osoba. U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 58 osoba biti pokrenuti prekršajni postupci.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u periodu od 15. do 26.3.2020. godine na području  Sarajevskog i Tuzlanskog kantona (od 23.3.2020. godine), obavio 87 inspekcijskih nadzora i 96 kontrolnih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih su izrečena ukupno 84 prekršajna naloga u iznosu od 174.950 KM. Kod 96 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

Kod 15 subjekata nadzora je evidentirano povećanje cijena artikala za koje se primjenjuje mjera neposredne kontrole cijena koja je sastavni dio Odluke Vlade FBiH o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena od 16.3.2020. godine (brašno, ulje, riža, kvasac, povrće, voće, zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, itd.).

- Želim zahvaliti našim inspektoricama i inspektorima koji ulažu maksimalne napore 24 sata dnevno na prvoj liniji odbrane protiv širenja pandemije koronavirusa.

Zahvaljujem i kantonalnim policijskim i inspekcijskim organima, Graničnoj policiji BiH, Federalnoj upravi civilne zaštite i svim drugim organima i institucijama s kojima blisko sarađujemo na suzbijanju širenja pandemije i zaštiti stanovništva BiH - kazao je direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović.

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na  kontakte FUZIP-a,  telefon za prijave: 033 /22 66 44  (otvoren 24 sata), e-mail: info@fuzip.gov.ba i poštom na adresu Fehima ef. Čurčića 6. Sarajevo, saopćeno je iz ove uprave.
 
 
 
Petak,
03. juli 2020.
VIŠE