Aktuelno

Na graničnim prijelazima federalni inspektori izdali 17.680 rješenja o izolaciji
26 Mar 2020

Donošenjem odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove je od nedjelje rasporedila inspektore iz svih deset inspektorata na granične prijelaze, gdje trenutno 86 federalnih inspektora u tri smjene vrši 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH.

Pored GP Međunarodni aerodrom Sarajevo, termalne kamere instalirane su na GP Izačić, GP Orašje, GP Bijača  i GP Kamensko.

Federalni sanitarni inspektori su na graničnim prijelazima izdali ukupno 17.680 rješenja o stavljanju osoba pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno je 1.829 državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza, spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama osoba dostavljeni Inspektoratu RS-a na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije.

Isto vrijedi i za 164  državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Na graničnom prelazu Bijača izdato je 61 rješenja, Orašje 91, Izačić 46, Kamensko 112, Gorica 17,  Bosanski Šamac 101, Velika Kladuša 102, Doljani 1, Bosansko Grahovo 6, Osoje 9, Gabela Polje 1, Čepikuće 2, Neum I 15, Neum II 19, Ivanica 19, Aerodrom Sarajevo 67 i granični prelaz Halilovići 9, odnosno ukupno izdatih 678 rješenja.

Danas ističu mjere iz 130 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni inspektori, te 92 rješenja izdata od strane kantonalnih sanitarnih inspektora na GP Aerodrom Tuzla, čime je do sad za ukupno 662 osobe istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole osoba kojima su federalni sanitarni inspektori izdali rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznu izolaciju, te je ovoj upravi do sada dostavljeno ukupno 242 zbirne službene zabilješke o nepoštivanju izrečenih mjera, na ime većeg broja osoba. Protiv 58 osoba bit će pokrenuti prekršajni postupci.

Federalna uprava za inspekcijske poslove je dana 23.3.2020. godine objavila Spisak osoba za koje je od strane policijskih službenika utvrđeno da se ne pridržavaju rješenja federalnih inspektora kojim su stavljeni pod zdravstveni nadzor i izolaciju i protiv kojih će biti pokrenuti prekršajni postupci.

Nakon objavljivanja spiska, a po zaprimanju primjedbi od određenih osoba čija su imena objavljena, Federalna uprava za inspekcijske poslove pristupila je dodatnim provjerama okolnosti na osnovu kojih je utvrđeno da nisu poštovali rješenja federalnih sanitarnih inspektora.

U tom smislu sa objavljenog spiska su, do utvrđivanja svih činjenica, brisana imena osoba Benjamin Leichtel, Sudo Čustović i Kadrić Naida iz Sarajeva, Kukić Edhem iz Vogošće, Aneđelko Šarac, Boris Šarac, Mario Pehar, Tomislav Marinčić, Robert Marinčić i Ljubo Turudić iz Čitluka

Federalni tržišni inspektorat je izvšio kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, te uzvršio 81 redovnih i 86 kontrolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 75 prekršajnih naloga u iznosu od 160.450 KM.

Kod 86 subjekata nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene, saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

 
Petak,
03. juli 2020.
VIŠE