Aktuelno

ESV za teritorij FBiH podržalo prijedlog mjera Vlade FBiH
19 Mar 2020

Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij Federacije BiH je na današnjoj sjednici podržalo prijedlog mjera Vlade Federacije BiH za stabilizaciju privrede i saniranje posljedica pandemije koronavirusa.

Vladin prijedlog mjera podrazumijeva uspostavu posebnog fonda za stabilizaciju privrede, potom uspostavu garantnog fonda, uvođenje moratorija na otplatu kredita, te uvođenje kreditnih linija za privredu, posebno mala i srednja preduzeća.
Ekonomsko-socijalno vijeće je predložilo Vladi Fdereacije BiH da prilikom usvajanja mjera uzme u obzir sve prijedloge socijalnih partnera iznesene na današnjoj sjednici.

Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij FBiH je odlučilo formirati Radnu grupu u kojoj će biti po dva predstavnika svakog socijalnog partnera. Zadatak ovog tijela bit će praćenje provođenja mjera i situacije uzrokovane pojavom i širenjem koronavirusa.
 
 
Nedjelja,
27. septembar 2020.
VIŠE