Aktuelno

Savez općina i gradova FBiH u punom kapacitetu posvećen prevenciji i suzbijanju epidemije koronavirusom
18 Mar 2020

Iz Saveza općina i gradova Federacije BiH saopćeno je da, podovom narušene sigurnosti građana FBiH nastale pojavom epidemije koronavirusa (COVID-19) nastoje održati maksimalan nivo komunikacije sa svojim članicama i višim razinama vlasti u svrhu pružanja doprinosa prevenciji i suzbijanju epidemije koronavirusa.
 
Savez prati aktivnosti Vlade Federacije BiH, Federalne uprave civilne zaštite, Federalnog štaba civilne zaštite i redovno informira općine/gradove o svim promjenama i novonastalim situacijama.
 
Naglašeno je i da Savez, prati mjere koje općin i gradovi poduzimaju nakon proglašenja stanja nesreće na području Federacije BiH i te informacije uredno razmjenjuju među članicama.
 
U dogovoru s članicama, Savez podnosi inicijative koje mogu da pomognu na suzbijanju epidemije.
 
Savez općina i gradova FBiH daje puno podršku odlukama koje vlasti donose u ovoj situaciji, te poziva da odluke budu stručno utemeljene i da, za njihovu provedbu aktiviraju sve materijalne, tehničke i ljudske kapacitete u njihovom provođenju.
 
Savez općina i gradova FBiH je u punom kapacitetu posvećen nalaženju rješenja za ovu situaciju i stoji na raspolaganju svojim članicama i višim nivoima vlasti, saopćeno je iz ovog saveza.
 
 
Utorak,
29. septembar 2020.
VIŠE