Aktuelno

U FBiH počele aktivnosti s ciljem prevencije i borbe protiv terorizma
05 Mar 2020

Vlada Federacije BiH imenovala je Interresornu radnu grupu za izradu i provođenje Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv terorizma u Federaciji BiH jer se prevencija nasilnog ekstremizma i terorizma ne odnosi samo na policijske strukture, već i druge sektore poput socijalne zaštite i zdravstva.
 
- Pod zdravstvom se ne misli samo na bioterorizam već i na psihosocijalnu rehabilitaciju, detraumatizaciju ljudi koji dolaze sa stranih ratišta - rekao je pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez nakon prvog sastanka ove Interresorne grupe koja će do kraja mjeseca u Akcionom planu definirati aktivnosti s ciljem prevencije i borbe protiv terorizma.
 
One se, između ostalog, tiču prijema ljudi sa stranih ratišta i njihovoj socijalnoj inkluziji.
 
Bit će utvrđene aktivnosti za podizanje kvaliteta zatvorskog i sistema pravosuđa, kao i jačanja lokalnih zajednica, koje trebaju biti otporne na ekstremno nasilje.
 
Ova grupa učestvovat će i na izradi državne strategije koja bi trebala biti rađena u drugoj polovini godine.
 
- Federalna uprava policije (FUP) je jedina institucija koja je sačinila Akcioni plan, koji je donio određene rezultate. Isto tako, poznati su određeni nedostaci u ovoj saradnji i kordinaciji s drugim institucijama. S toga će neposredna saradnja omogućiti daleko lakši rad - rekao je Nermin Sijamhodžić.
 
Elmedin Muratbegović s Fakulteta za kriminalistiku i sigurnosne studije naglasio je da se Akcioni plan tiče realne situacije na terenu, te da se možda prvi put da na osnovu dobre prakse koja funkcionira pravi plan aktivnosti koje bi u potpunosti bile vezane za zvanične organe i nadležne na lokalnom nivou.
 
- Spoznali smo da se većina stvari koje trebaju biti reflektirane Akcionim planom već dobrim dijelom provode u Federaciji BiH, te bi nam trebalo više koordinacije i strukture, jer su aktivnosti koje se provode poprilično komplementarne - dodao je nakon današnjeg sastanka profesor Fakulteta političkih nauka Vlado Azinović.
 
 
 
Četvrtak,
02. juli 2020.
VIŠE