Aktuelno

Ministar Mandić: Treba slušati struku i dati joj više prostora u medijima o koronavirusu
28 Feb 2020

Predstavnici Federalne vlade, Zavoda za javo zdravstvo FBiH i formiranog Kriznog štaba za koronavirs poručili su na pres-konferenciji nakon sjednice Vlade da svi kapaciteti intenzivno surađuju i koordinirano djeluju pred eventualnom pojavom ovog virusa i u Federaciji i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Zasad nema oboljelih u FBiH i mjesta za paniku nema, kazali su i dodali da u medijskim sadržajima treba posvetiti što više prostora govoru i preporukama struke kad je riječ o ovom virusu kako bi se došlo do pravovremenih i istinitih informacija.

Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić izjavio je da se to ministarstvo na vrijeme uključilo u suradnju sa zavodima javnog zdravstva i ministarstvima svih nivoa, zdravstvenim ustanovama, kao i s graničnom policijom, s ciljem pravovremenog otkrivanja, izolacije i liječenja eventualno oboljelih.

Podsjetio je i na formiranje Kriznog štaba za koronavirus, kao i na uputstva kliničkim centrima da formiraju odjeljenja za oboljele, što je u međuvremenu i učinjeno.

Rekao je i da je Federalna vlada stavila na raspolaganje novac s posebnog podračuna u slučaju da ga klinički centri i bolnice zatraže za određene potrebe u vezi s liječenjem oboljelih i zaštitom, kao i da raspoloživa cifra nije limitirana.

Mandić ističe da je koronavirus poznat nauci i struci, da nema mjesta za paniku, te preporučuje građanima da slušaju savjete struke kojoj u medijima treba dati što više prostora radi pravovremenih i istinitih informacija.

Po riječima ministra Mandića, taj virus se proširio na sve kontinente, a smrtnost u Kini kao početnom žarištu nije dosegla dva posto i tamošnja situacija pokazuje znake smanjenja.

Mandić posebno potcrtava da karantini zapravo treba da budu kapaciteti za zdrave ljude koji eventualno dođu u kontakt s osobama sa simptomima obolijevanja. U slučaju da i kod do tada zdravih dođe do simptoma, zdravstvo treba hitno reagirati.

Ako se ukaže potreba za boravak više ljudi u karantinima, Vlada će se, po navodima ministra Mandića, pobrinuti da obezbijedi dodatne kapacitete tipa hotela i drugih objekata.
Preporuka ovog ministarstva i drugih subjekata uključenih u koordinirano djelovanje zbog koronavirsa, svima je da otkažu ekskurzije u područja gdje su obolijevanja potvrđena.

- Treba slušati struku - naglasio je još jednom Mandić dodavši da je jedna od preporučenih mjera izbjegavanje odlaska na javne skupove.

Potpredsjednik formiranog kriznog štaba za koronavirus Goran Čerkez obratio se također na ovoj pres-konferenciji i naveo da je od 70.824 ljudi oboljelih u Kini, umrlo 2.878. U Italiji je 650 zaraženih, a 17 umrlih, kao i 56 ljudi s težim znacima na intenzivnom tretmanu.

U Hrvatskoj su danas potvrđeni novi slučajevi obolijevanja i vezani su za prethodno oboljele.

U svijetu je pojavom koronavirusa zahvaćeno 50 zemalja, a danas potvrđen i prvi slučaj u Nigeriji, odnosno na afričkom kontinentu.

I Čerkez je potvrdio kontinuiranu suradnju više subjekata angažiranih u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini u vezi s eventualnom pojavom koronavirusa, među njima saradnju posebnog odjela iz Ministarstva civilnih poslova BiH s graničnom policijom te intenzivnu suradnju sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom.

- Sve mjere koje se sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom provode u svijetu, provode se i ovdje. Dakle, uspostavljena je široka koordinacija - zaključio je. 

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar izrazio je zadovoljstvo zbog uspostavljene suradnje sa svim potrebnim subjektima, ministarstvima, zavodima, Federalnom upravom za inspekcije poslove, sanitarnom, inspekcijom i graničnom policijom.
 
 
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE