Aktuelno

Ministrica Đapo sa ambasadoricom Švicarske
21 Feb 2020Federalna ministrca okoliša i turizma Edita Đapo sastala se danas, u sjedištu ovog ministarstva u Sarajevu sa ambasadoricom Švicarske Andre Rauber Saxer.

Ambasadorica je izvijestila federalnu ministricu o podršci zemalja francuskog govornog područja - Međunarodne organizacije Frankofonija, koja predstavlja skup država i regija koje koriste francuski kao nacionalni jezik, službeni i jezik međunarodne komunikacije, a koji će 23. marta obilježiti Međunarodni dan Frankofonije i dati podršku u rješavanju problema okoliša u BiH, s posebnim osvrtom na problem deponije u Mostaru.

Razgovarano je i o aktualnim problemima u vezi s deponijom Uborak. Ministrica Đapo je izvijestila ambasadoricu o aktivnostima koje je Federalno ministarstvo okoliša i turizma poduzimalo na rješavanju ovog problema, te istakla da je potrebno veće uključivanje kantonalnih institucija, kako bi svi, iz okvira svojih nadležnosti, zajedno djelovali s ciljem pronalaska rješenja, posebno u toku definiranja nove lokacije za deponiranje otpada. Ambasadorica je sugerirala da se i Federalno ministarstvo zdravstva što više angažuje po ovom pitanju.

Švicarska ambasadorica je prezentirala novi projekat koji će biti podržan u narednom periodu „The bright future of the Water Supply and Sanitation (WSS) Sector in Bosnia and Herzegovina“, koji će uključiti sve nivoe vlasti. 

Cilj ovog projekta je poboljšanje i provođenje institucionalnog i regulatornog okvira za vodne usluge, jačanje kapaciteta i uspostava finansijskih mehanizama usklađenih s regulatornim okvirom, te uspostavljanje održivog sistema vodosnabdijevanja i vodnih usluga.

Ministrica Đapo je prezentirala probleme Federalnog ministarstva okoliša i turizma zbog neusvajanja seta zakona koji su duže u parlamentarnoj proceduri.  Posebno se osvrnula i na  problem neusvajanja Zakona o zaštiti okoliša.

Takođe, spomenuto je da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma pripremilo novi Zakon o zaštiti zraka, koji je kao nacrt usvojen na Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a koji uključuje ulogu institucija na polju klimatskih promjena.
Ministrica Đapo se zahvalila ambasadorici na pomoći i podršci koju Ambasada Švicarske kontinuirano pruža Bosni i Hercegovini, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
 
Četvrtak,
02. juli 2020.
VIŠE