Aktuelno

Provođenje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica teče prema predviđenom planu i dinamici
12 Feb 2020Radna grupa Vlade FBiH, kojom predsjedava ministar Salko Bukvarević, održala je sastanak na kojem je razmatrano provođenje federalnog Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Na ovim redovnim sastancima izvještavaju članove o svim aktivnostima i rješavaju otvorena pitanja u oblasti boračko-invalidske zaštite. Zaključeno je da provođenje teče po planu i upućen je poziv svim nivoima vlasti da poštuju odredbe ovog zakona i ugrade ih u svoje propise i podzakonske akte kako bi braniocima omogućili njihovo ostvarivanje.

U narednom periodu bit će pripremljene izmjene i dopune ovog zakona. Bit će popravljeni  određeni segmenti, za koje se u prvoj godini primjene ustanovi da su nedostaci, i za koje neće biti potrebna dodatna finansijska sredstva koja će izlaziti iz okvira planiranih 50 miliona KM, koliko je Vlada FBIH obezbijedila za ove namjene.

Govoreći o dopuni već ranije objavljenog Jedinstvenog registra boraca, ministar Bukvarević je izvijestio da su u toku posljednje provjere, da će biti dopunjen u skladu sa zakonski definiranim rokom i da će ti podaci biti dostupni javno putem web stranice Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, saopćeno je iz ovog ministarstva.
 
Nedjelja,
25. oktobar 2020.
VIŠE