Aktuelno

Isplata civilnih invalidnina
11 Feb 2020Nalozi za isplatu civilnih invalidnina, naknada tuđe njege i pomoći i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar/siječanj 2020. godine su upućeni prema bankama.

Federalno ministarstvo financija/finansija je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.598.315,73 KM.
 
Petak,
18. septembar 2020.
VIŠE