Aktuelno

Milićević: Vidljivi rezultati iz Reformske agende
06 Feb 2020

Zamjenica premijera FBiH i Federalna ministrica financija Jelka Milićević danas je na press konferenciji, nakon sjednice Vlade FBiH, izjavila da su vidljivi rezultati provedbe Reformske agende, kao što su isplata prvih mirovina s jedinstvenog računa Trezora i unaprjeđenje poslovnog okruženja.
 
Također, jedna od zadaća Vlade FBiH bila je da, u okviru postojećih stopa poreza, bude napravljeno sve što je moguće kako bi bila veća naplata, smanjen prostor za sivu ekonomiju, nelegalnog poslovanja, te bili stvoreni isti uvjeti za sve gospodarske subjekte.
 
-Jedna od tih točaka bio je projekt Reforme fiskalnog sektora (FAR) koji smo potpisali sa USAID-om. Svakako je bila potreba da se napravi pregled i analiza svih naknada i taksi neporeznih prihoda, a interno parafiskalnih nameta - kazala je Miličević.
 
Ministrica je dodala da  je opredjeljenje Vlade je da budu napravljeni uvjeti za zadržavanje postojećih stopa ili čak za rasterećenje troškova rada. S druge strane, u okviru nadležnosti, ustavnih prava, da niže razine vlasti pojedinačno donose odluke, zakone i uredbe o „neporeznim naknadama“. Iz navedenih razloga, uz dobru saradnju općina i gradova, došlo se do zaključka da bude stvoren prostor da te naknade budu harmonizirane na području cijele Federacije BiH.
 
Takvih naknada ima više od 3.000, a mnoge nisu opravdane jer nemaju protuuslugu i donesene su bez nekih većih zakonskih osnova.
 
-Nakon uspostave Registra omogućeno je da na web stranici Federalnog ministarstva financija bude vidljivo kolike su te naknade u pojedinim sredinama. Naredni korak je donošenje zakona koji će stvoriti obavezu prijave naknada. U skladu s poticajnom politikom, imamo pravo da pozovemo niže razine vlasti da harmoniziraju naknade i na određeni način ih smanjimo. One dobrim dijelom utiču na to gdje će potencijalni domaći i strani investitiri moći investirati - dodala je Milićević nakon sjednice Vlade na kojoj je utvrđen Prijedlog zakona o jedinstvenom registru taksi i naknada u FBiH.
 
Zbog ovih aktivnosti djeluje Fiskalno koordinacijsko tijelo unutar Federalnog ministarstva financija, kojeg čine federalna ministrica financija, deset ministara financija kantona i predstavnik Saveza općina i gradova. 
 
Također, Milićević je potvrdila da niko od bivših radnika Aluminija Mostar neće biti uskraćen za prava da se prijavi na biro, da ima naknadu s biroa prema godinama radnog staža i da imaju zdravstveno osiguranje.
 
Kaže da je potencijalni investitor u Aluminij Mostar, Abraham Group, za sada zainteresiran za iznajmljivanje određenih pogona, ali će detalje o tome morati Vladi predočiti Nadzorni odbor Aluminija.
 
Osvrnula se i na činjenicu da je u ovom trenutku u Federaciji BiH 530.000 uposlenih, što je najveća brojka od postojanja FBiH, to jest „najveća brojka ljudi koji imaju radni odnos i na koje se plaćaju porezi i doprinosi“.
 
- Taj broj zaposlenih koji se povećavao u protekle četiri godine, rekla bih da je bio zaslužan što se stabilizirao i Fond PIO. Kada smo mi došli, on je bio u dubiozi, zatekli smo deficit. Sve što je kasnije rađeno u FBiH, rađeno je na dodatnom upošljavanju. Osigurali smo 50 miliona KM za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje - rekla je Milićević.
 
Petak,
03. juli 2020.
VIŠE