Aktuelno

PUFBiH: U januaru uplaćeno 425.069.838 KM direktnih poreza, doprinosa, taksi i naknada
06 Feb 2020Porezna uprava Federacije BiH je saopćila da su porezni obveznici Federacije BiH u januaru 2020. godine uplatili 425.069.838 KM javnih prihoda za koje je nadležna ova uprava, što je za 10.538.867 KM ili za 2,54  posto više u odnosu na isti period prošle godine.  

U strukturi direktnih poreza uplaćeno je naknada  i taksi u iznosu 42.189.184 KM, poreza na dohodak 34.377.852 KM, poreza na dobit 23.009.144 KM, posebnih naknada 15.468.543 KM, poreza na imovinu 11.546.083 KM, novčanih kazni 4.216.281 KM i ostalih poreza u iznosu od 79.422 KM.

U januaru ove godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko, zdravstveno osiguranje i za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od  293.505.684 KM, od čega za PIO/MIO 164.758.399 KM, za zdravstveno osiguranje 115.381.674 KM i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti 13.365.611 KM.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika 31.1.2020. godine je bio 531.698 i u ovaj broj nisu uključene osobe koje prihode ostvaruju po osnovu ugovora o djelu, privremenih i povremenih poslova i ugovora o autorskom djelu, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.
 
Nedjelja,
27. septembar 2020.
VIŠE