Aktuelno

Ekonomsko-socijalno vijeće FBiH razmatralo izmjene Zakona o porezu na dobit
30 Jan 2020Na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH, održanoj u Sarajevu, razmatrane su izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit, koje su potrebne radi usklađivanja terminologije s novim međunarodnim računovodstvenim standardima koji su stupili na snagu.
 
Istaknuto je da je važno usvojiti zakonske izmjene i dopune i zbog predaje finansijskih izvještaja prije 28. februara 2020. godine.
 
- Ovakav zakon koji tretira usklađivanje s računovodstvenim standardima će osigurati da ne bude dodatnih troškova na teret poslodavaca - kazala je federalna ministrica finansija Jelka Milićević. 
 
Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović ukazao je da se radi o veoma stručnom zakonu.
 
Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH je usvojio ovo zakonsko rješenje, a da bi stupilo na snagu potrebno je da ga odobri i Dom naroda kako ne bi u suprotnom „sama neusklađenost terminologije rashoda/troškova povećala troškove na ime poreza na dobit“, a što bi uticalo na cjelokupnu privredu i poslovanje.
 
Petak,
03. juli 2020.
VIŠE