Aktuelno

Notari upozoreni da vode računa o izmirenim poreznim obvezama klijenata
10 Jan 2020Porezna uprava Federacije BiH uputila je javni poziv notarima u Federaciji BiH da, kao nosioci javne službe koja mora funkcionisati za dobrobit građana i pravnog sistema, prilikom obavljanja pravnih poslova čiji je predmet prenos ili sticanje vlasništva ili drugih stvarnih prava na nekretninama vode računa o izmirenim poreznim obavezama fizičke/pravne osobe koje se pojavljuju u postupku prenosa.
 
S tim u vezi Porezna uprava ukazuje na odredbu člana 31. stav 1. Zakona o Poreznoj upravi FBiH kojim je propisana odgovornost osobe koja kupi ili primi na poklon imovinu (primalac) druge osobe (prenosica) za porezne obaveze prenosioca, ako je znala ili imala razlog da zna da je prenositelj ovu imovinu prenio na primaoca u cilju izbjegavanja plaćanja porezne obaveze.
 
Također podsjećaju da je stvovima 1. i 3. člana 18. Zakona o finansijskom poslovanju propisano postupanje poduzetnika u uslovima nelikvidnosti, odnosno da poduzetnik u stanju nelikvidnosti ne smije obavljati nikakva plaćanja osim onih koja su nužna za redovno poslovanje, niti smije poduzimati radnje koje bi za posljedicu imale oštećenje ili dovođenje povjerilaca u neravnopravan položaj. To podrazumjeva preusmjeravanje novčanih i finansijskih tokova na druge osobe, davanje zajma, isplaćivanje akontacije dobiti ili dobiti, isplaćivanje dividende, obavljanje prijenosa prava na treće osobe, naročito na povezana društva, nabavku putničkih automobila i rezervnih dijelova za takva prijevozna sredstva, izdatke za poslovne zabave i smještaj i izdatke obveznika za reprezentaciju.
 
Pored toga, članom 55. stavom 1. Zakona o porezu na dobit je propisano da obveznik ne može vršiti isplate iz dobiti ukoliko na dan isplate ima neizmirenih obaveza na osnovu direktnih poreza i/ili doprinosa ili obaveza prema zaposlenicima sa osnova prihoda od nesamostalne djelatnosti. Stavom 2. istog člana je propisano da obveznik ne može davati pozajmice ili vršiti prijenos imovine na druge pravne osobe ukoliko ima neizmirenih obaveza na osnovu plaćanja javnih prihoda ili obaveza prema zaposlenicima, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.
 
Nedjelja,
27. septembar 2020.
VIŠE