Aktuelno

Direktor Jakić s čelnicima tuzlanskog tužilaštva i sudova
20 Dec 2019U sklopu aktivnosti Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom u 2019. godini koje se tiču uspostavljanja međuinstitucionalne saradnje sa svim subjektima koji imaju obavezu da postupaju po odredbama Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u Federaciji BiH, direktor ove agencije Vinko Jakić sa suradnicima održao je radne sastanake s predstavnicima Kantonalnog tužilaštva, Kantonalnog i Općinskog suda u Tuzli.

Direktor Jakić je tokom ovih posjeta razgovarao sa zamjenikom glavnog kantonalnog tužioca Jezdimirom Spasojevićem, glasnogovornikom Tužilaštva Admirom Arnautovićem, predsjednicom Kantonalnog suda Indirom Hadžimehmedovićem, rukovodiocem krivičnog odjeljenja tog suda Vildanom Helić i predsjednikom Općinskog suda Muhamedom Tulumovićem.

Razgovarano je o nastavku primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u FBiH i međuinstitucionalnoj saradnji prilikom donošenja i provođenja odluka o oduzimanju imovinske koristi u skladu s odredbama pomenutog Zakona.

Jedna od tema je bila i stručna edukacija iz područja finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, kao i sačinjavanje prijedloga Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u FBiH i Akcionog plana za njeno izvršenje. Sugovornici su upoznati s planiranim aktivnostima Agencije vezanim za ove aktivnosti(nadležnosti) u narednom periodu.

Predstavnici sve tri pravosudne institucije su ukazali na određene probleme oko primjene pojedinih odredbi postojećih zakona, te istakli da će dati punu podršku Agenciji prilikom predlaganja izmjena i dopuna trenutnih zakonskih rješenja, a koje se odnose na  oduzimanje nezakonito stečene imovine krivičnim djelom u FBiH.

Iskazali su spremnost za pomoć i podršku u provedbi aktivnosti Agencije vezanih za stručnu edukaciju i sačinjavanje prijedloga Strategije.

Pošto Agencija ima značajnu ulogu u samom krivičnom postupku, koja se ogleda u osiguranju imovine koju joj nadležni sud povjeri, očuvanju njene vrijednosti i upravljanju istom u smislu sigurnosti i integriteta imovine, namjene i staranja do konačne odluke suda, odnosno završetka samog postupka, u razgovorima je dogovorena maksimalna saradnja u budućem periodu radi što kvalitetnije primjene Zakona u smislu adekvatnog provođenja odluka o oduzimanju nezakonitno stečene imovine krivičnim djelom, saopćeno je iz Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom.
 
Petak,
03. juli 2020.
VIŠE