Aktuelno

Inspekcija zabranila uvoz dječijih lutki
20 Dec 2019Sanitarna granična inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove zabranila je, na Carinskoj ispostavi Halilovići uvoz zdravstveno neispravnih 480 dječijih lutki iz Kine i naredila njihovo uništenje.

Inspekcija je 11.12.2019. godine u toku redovnog pregleda pri uvozu naredila laboratorijsku analizu ove pošiljke.

Prema nalazima hemijske analize od 16.12.2019. godine, utvrđeno je da ispitani uzorak, zbog povećanog sadržaja di(2-etiheksil) ftalata (DEHP), ne odgovara odredbama Odluke o ograničavanju stavljanja na tržište igračaka i proizvoda za djecu koji sadrže ftalate, te ne ispunjava parametre kvalitete i sigurnosti za opću upotrebu propisane Zakonom o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opšte upotrebe , saopćeno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.
 
Utorak,
29. septembar 2020.
VIŠE