Aktuelno

Direktor Ajdinović u Lisabonu na edukaciji o sigurnosti hrane
11 Dec 2019Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović, predstavlja Bosnu i Hercegovinu na edukaciji „Bolji trening za sigurniju hranu, koja se održava Lisabonu u periodu od 9.-13.12.2019. godine, u organizaciji Evropske komisije.

Trening tretira pitanja sigurnosti hrane, zdravlja bilja i životinja, s fokusom na uspostavljanje i održavanje viskog nivoa zaštite potrošača, osiguranje sigurnosti pri uvozu na tržište EU hrane iz zemalja koje joj ne pripadaju. Riječ je i o unapređenju i usklađivanju službenih kontrola i procedura, s ciljem garantiranja paralelnog konkurentskog položaja privrednih subjekata u EU i njihovih partnera, izgradnji povjerenja u regulatorne modele EU, te osiguranju trgovine na fer osnovama, a naročito zemljama u razvoju.

Trening se izvodi na principu „obuke trenera“, odnosno osposobljavanju učesnika za preuzimanje uloge edukatora i prenošenja stečenih teoretskih i praktičnih  znanja na svoje kolege u matičnim zemljama.
 
Utorak,
29. septembar 2020.
VIŠE