Aktuelno

Ubrzati ostvarivanje boračkih prava
11 Dec 2019U sjedištu Vlade Federacije BiH danas je održan sastanak Radne grupe za usaglašavanje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica na čelu sa resornim ministrom Salkom Bukvarevićem. Razgovarano je i o aktivnostima u vezi s primjenom federalnog Zakona, ali i procesu donošenja zakonskog rješenja kantona za branioce mlađe od 57 godina.

Ministar Bukvarević i saradnici su izvijestli da je pokrenuto 16.745 zahtjeva za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu, a da je u decembru njih 9.498 dobilo novac na račune. Konstatovano je da veliki problem nastaje zbog sporosti i neažurnosti rada službi boračko-invalidske zaštite, a bliži se kraj budžetske godine, što može napraviti određene probleme. Radna grupa Vlade FBiH je zaključila da službe boračko-invalidske zaštite ubrzaju aktivnosti, jer je nedopustivo da korisnici od septembra još čekaju isplate. Federalno ministarstvo je drugostepeni organ koji vrši reviziju prvostepenih rješenja donesenih u službama boračko-invalidske zaštite i trenutno u ovom ministarstvu nema neriješenih predmeta. Sa današnjim danom Ministarstvo je riješilo 12.345 predmeta koji su vraćeni općinskim službama boračko-invalidske zaštite koji ih trebaju staviti na isplatu.

Pozdravljeno je usvajanje Nacrta zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica u Kantonu Sarajevu, kojim su zadržani kriteriji iz federalnog Zakona, što znači da će borci u ovom kantonu, koji su mlađi od 57 godina, imati iste uslove za ostvarivanje prava na egzistencijalnu naknadu po kantonalnom zakonu, a drugi kantoni su pozvani da ubrzaju donošenje zakona.

Radna grupa zahtijeva od Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da, u što kraćem roku, uputi izmjene i dopune Zakona o PIO FBiH u skladu s dostavljenim zahtjevima boraca, a od Parlamenta FBiH da hitno donese izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda FBiH s ciljem pravednije raspodjele sredstava, te da Dom naroda PFBiH stavi na dnevni red Zakon o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja za FBiH, koji je ranije usvojen u Predstavničkom domu PFBiH, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Utorak,
29. septembar 2020.
VIŠE