Aktuelno

Sastanak vodnih inspektora: Neophodno izmijeniti i dopuniti Zakon o vodama
09 Dec 2019Na poziv glavnog federalnog vodnog inspektora, u sjedištu Federalne uprave za inspekcijske poslove u Sarajevu danas je održan sastanak federalnih, kantonalnih i općinskih vodnih inspektora, kojem su prisustvovali i predstavnici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save.

Na sastanku se razgovaralo o gradnji u vodnom dobru vodotoka I i II kategorije i saradnji s nadležnom građevinskom inspekcijom. Zaključeno je da je za omogućavanje efikasnog postupanja vodnih i građevinskih inspektora i izricanje adekvatnih kazni za prekoračenje granične vrijednosti opasnih materija u otpadnim vodama, neophodno izmijeniti i dopuniti Zakon o vodama Federacije Bosne i Hercegovine, te je dogovoreno da se Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uputi inicijativa za izmjene i dopune ovog zakona, saopćeno je iz ove federalne uprave. 
 
Nedjelja,
27. septembar 2020.
VIŠE