Aktuelno

Milićević: Budžet FBiH za 2020. godinu dvostruko veći od ovogodišnjeg
28 Nov 2019

Zamjenica premijera i federalna ministrica finansija Jelka Milićević rekla je danas da proračun Federacije BiH za narednu godinu iznosi 4.954.392.401 KM i veći je za 2.252,5 KM ili 83 posto u odnosu na ovogodišnji.

Razlog za dvostruko povećanje je u tome što je novi budžetski korisnik postao Federalni zavod za penzijsko-invalidsko osiguranje, pa će penzije od sljedeće godine biti isplaćivane iz Trezora.

- Novina u proračunu vezana je za Zakon o demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica, za čiju je provedbu, odnosno novčane egzistencijalne naknade, planirano 50 miliona KM – kazala je Milićević na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu.

Vlada je planirala 20 miliona KM za provedbu zakona o zaštiti obitelji s djecom, koji se trenutno nalazi u formi nacrta, a njegovo donošenje i stupanje na snagu očekuje se 2020. godine.

Za nastavak sufinansiranja kreditne linije putem Union banke za stambeno zbrinjavanje mladih ponovo je planirano  15 miliona KM.

- Ta sredstva će biti udružena sa sredstvima Union banke što znači da se sa ovom kreditnom linijom doprinijelo ukupnom sniženju kamatnih stopa na prostoru Federacije – tvrdi Milićević.

Poticaj za poljoprivrednike povećan je za 18,3 miliona KM, te iznosi 87 miliona KM.

- Opredjeljenje Vlade je i da se konačno, nakon toliko godina od završetka rata, intenziviraju aktivnosti na implementaciji Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma. U tu svrhu su, dodaje, povećana izdavajanja za sedam miliona KM za raseljene kategorije i izbjeglice – kazala je Milićević.

Za razliku od ove godine kada je bilo osigurano šest miliona KM za sanaciju zdravstvenih ustanova, u 2020. godini predviđeno je 30 miliona KM.

- Ovo je na tragu opredjeljenja da se kroz zajedničke socio-ekonomske reforme za period 2019.-2022. godina planira ozbiljnija aktivnost sa međunarodnim finansijskim konsultantima u vezi s reformom zdravstvenog sistema – pojasnila je Milićević.

Transfer nižim razinama vlasti u ovoj godini je iznosio 18 miliona KM, a naredne godine je predviđen 21 milion konvertibilnih maraka. Također, planirano je pet miliona KM za kapitalno ulaganje za izgradnju i modernizaciju željezničke infrastrukture.

Sredstva od 115 miliona KM predviđena su za nastavak izgradnje putne infrastrukture.

Petnaest miliona KM trebalo bi biti osigurano za potrebe trajnog smještaja Vlade FBiH u Sarajevu i Mostaru.
Navedeni Prijedlog budžeta za narednu godinu da bi stupio na snagu potrebno je da usvoje oba doma Parlamenta Federacije, te je Vlada FBiH po hitnom postupku uputila ovaj akt u parlamentarnu proceduru.
 
Nedjelja,
27. septembar 2020.
VIŠE