Aktuelno

Održana 198. sjednica Vlade Federacije BiH
07 Nov 2019

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Mostaru, odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 434.547,61 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2018. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. Ova sredstva namijenjena su za finansiranje programa i projekata iz oblasti zdravstva za liječenje i rehabilitaciju teško oboljele djece i mladih, te za organiziranje i promociju dobrovoljnog darivanja krvi. Na javni poziv, objavljen 3.3.2019. godine, stiglo je 87 prijava, od kojih je Komisija za ocjenu apliciranih projekata u razmatranje uzela 52, a na osnovu bodovanja sačinjena je rang-lista na kojoj se nalaze 32 korisnika. Federalno ministarstvo zdravstva će, najkasnije u roku od 30 dana, zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava, koji će sadržavati i odredbu o obavezi korisnika da, najkasnije do 31.12.2019. godine, dostave izvještaje o njihovom namjenskom utrošku.
 
Federalna vlada je donijela odluke na osnovu kojih su lokalne ceste Zenica - Arnauti - Ribnica - Donji Kakanj (spoj s regionalnom cestom R-466) i Alibegovački most - Šivša - Mlinište - Lovački dom - Bejići - Ularice - Šumski dvor - Makljenovac - Vila (spoj s magistralnom cestom M-17) rasvrstane u regionalne ceste.
 
Vlada je usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za prvih devet mjeseci 2019. godine, u kojem je navedeno da su prihodi, primici i finansiranje iznosili 1.738,6 miliona KM, što je 64 posto planiranog. U odnosu na isti period prethodne godine, riječ je o povećanju za jedanaest posto ili za 167,5 miliona KM. Porast je nastao zbog povrata kapitalnog transfera od 150,2 milijuna KM, nakon što je, Odlukom Vlade FBiH od 31.7.2019 godine, zatvoren namjenski projektni račun Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za finansiranje kapitalnih infrastrukturnih projekata koji je bio izvan Jedinstvenog računa Tezora.
 
Danas je prihvaćena informacija o kreditu EBRD-a za realizaciju projekta energetske efikasnosti u javnim objektima u Kantonu Sarajevo, kao osnove za vođenje pregovora, te podržana inicijativu da kreditnim zaduženjem bude osigurano 8.000.000 eura za realizaciju ovog projekta. Krajnji dužnik  po ovom kreditnom zaduženju je Kanton Sarajevo.
 
Usvojivši informaciju o planiranju, odobravanju i raspodjeli budžetskih sredstava za kazneno-popravne zavode, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo finansija da svakom KPZ-u i Odgojno-popravnom zavodu Orašje dodijeli status budžetskog korisnika.
 
 
Četvrtak,
13. august 2020.
VIŠE