Aktuelno

Porezna uprava FBiH ne vrši pritisak na Univerzitet u Tuzli
01 Nov 2019Porezna uprava FBiH odbacuje kao netačne, neosnovane i zlonamjerne navode iz saopćenja Rektora javnih univerziteta/sveučilišta sa Rektorskog zbora/konferencije BiH, objavljenog 31.10.2019. godine, u kojem je optužena da, provođenjem inspekcijskog nadzora, vrši pritisak i nanosi štetu poreznom obvezniku JU Univerzitet u Tuzli.
 
Porezna uprava ne vrši bilo kakav pritisak, niti nanosi štetu poreznom obvezniku provodeći inspekcijski nadzor. Naprotiv, sopćenje Rektorata se može smatrati pritiskom na Poreznu upravu da ne vrši kontolu zakonitosti obračuna i uplate javnih prihoda.
 
Tačno je da je Porezna uprava FBiH započela redovan inspekcijski nadzor JU Univerzitet u Tuzli. Predmet kontrole je obračun poreza na dohodak, doprinosa za penzijsko-invalidsko, zadravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti i drugih javnih prihoda.
 
Odabir Univerziteta u Tuzli za kontrolu je izvršen automatski putem softvera za inspekcijski nadzor TAF ADRIS, na osnovu kriterija koji se primjenjuju na sve porezne obveznike u Federaciji BiH. Porezna uprava ističe da Univerzitet u Tuzli do sada nije bio predmet inspekcijskog nadzora, te je nejasno kakve pritiske nanosi ovom poreznom obvezniku.
 
Porezna uprava FBiH poziva Rektorat, ali i akademsku zajednicu, da svojim aktivnostima doprinesu razvoju percepcije o obaveznosti i potrebi plaćanja poreznih obaveza i izgradnji pravednog poreznog sistema, a ne da je svojim aktivnostima optužuju da, provođenjem inspekcijskog nadzora, vrši pritisak i nanosi štetu poreznom obvezniku JU Univerzitet u Tuzli, saopćeno je iz Porezne uprava Federacije BiH.
 
Subota,
04. juli 2020.
VIŠE