Aktuelno

Održana 196. sjednica Vlade Federacije BiH
24 Oct 2019

Vlada Federacije BiH se, na današnjoj sjednici u Sarajevu, uspoznala sa informacijom o dugu za treći kvartal 2019. godine. Kako je navedeno, vanjski dug je na kraju ovog kvartala iznosio 4.666.785.375 KM ili 2.609.189.205 dolara. Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti veći je nego u proteklom kvartalu za 39.224.248 KM odnosno za 0,85 posto. Dug izražen u dolarima je na kraju trećeg kvartala, u odnosu na podatak s kraja drugog, manji za 83.357.254 dolara ili 3,1 posto.
 
Tokom trećeg kvartala je, po osnovi vanjskog duga, ukupno bilo angažirano 68.300.343,25 KM u više valuta i od više kreditora. U ovom periodu je, na ime glavnice i kamate, isplaćeno ukupno 118.438.917,87 KM. Od toga se 95.827.392,83 KM ili 80,91 posto odnosilo na otplatu glavnice, a 22.611.525,04 KM ili 19,09 posto na kamatu. U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga (116.378.576 KM), realizacija je u trećem kvartalu iznosila 101,77 posto.
 
Prihvativši izvještaj Interresorne radne grupe za izradu Strategije saradnje sa iseljeništvom Federacije BiH, Federalna vlada je usvojila Nacrt ove strategije za period od 2020. do 2024. godine i Akcioni plan za njenu realizaciju, te Aneks koji se odnosi na statističke podatke, institucionalni i strateški okvir i situacionu analizu.
 
Prema dostupnim zvaničnim podacima agencija za statistiku zemalja prijema i diplomatsko­konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u svijetu, procijenjeno je da u iseljeništvu živi najmanje dva miliona osoba porijeklom iz BiH, što čini 56,6 posto od 3.531.159 ukupnog stanovništva naše zemlje. Svjetska banka smatra da je taj postotak nešto manji i iznosi 44,5 posto, što Bosnu i Hercegovinu pozicionira na 16. mjesto u svijetu po stopi emigracije u odnosu na broj stanovnika u zemlji (od ukupno obuhvaćenih 214 zemalja i teritorija). Razlika je nastala zbog toga što se podaci Svjetske banke odnose samo na prvu generaciju bosanskohercegovačkih emigranata.
 
Federalna vlada usvojila je izvještaj o provedbi Programa utroška dijela sredstava s budžetske pozicije transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta  u iznosu od 153.000.000 KM, sa stanjem na dan 30.9.2019. godine. Izvođači odobrenih projekata - JP Autoceste Federacije BiH i Direkcija za puteve Kantona Sarajevo - zaduženi su da, prije početka zimske sezone, intenziviraju njihovu realizaciju na terenu. Riječ je o projektima izgradnje brze ceste Prača - Goražde, LOT 1 tunel Hranjen, faza 1, u dužini od 5.500 metara i izgradnje 1. transferzale, dionica II, poddionica Bare - tunel Kobilja Glava dužine 1.060 metara, za 3. kvartal 2019. godine.
 
Vlada se upoznala sa informacijom o provedbi Akta o malom biznisu (Small Business Act for Europe - SBA), koji definira okvir politika podrške malom i srednjem poduzetništvu koje države trebaju donositi kako bi bilo poboljšano poduzetničko okruženje i povećana konkurentnost MSP-a. S tim u vezi, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da, u saradnji s koordinirajućim i ostalim relevantnim institucijama uključenim u provedbu ovog akta, izradi Akcioni plan provedbe SBA principa za Federaciju BiH za naredni dvogodišnji period.
 
 
Petak,
18. septembar 2020.
VIŠE