Aktuelno

Novi stanovi za 20 porodica u Travniku
11 Oct 2019

Danas su u Travniku uručeni ključevi stanova za 20 raseljenih porodica i porodica u stanju socijalne potrebe, koje su živjele u kolektivnom centru na lokalitetu travničkog naselja Dolac na Lašvi. Riječ je o novoizgrađenoj zgradi u okviru Projekta „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja“ – CEB II, kojeg na području Federacije BiH provodi Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. 

Događaju u Travniku prisustvovali su federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić, načelnik općine Travnik Admir Hadžiemrić, direktor Fonda za povratak BiH Bojan Ninković, ministar u Vladi SBK Amir Sečibović, kao i predstavnici CRS-a. 

Ministar Ramić je kazao da je ovo još jedan korak ka ukupnom cilju Projekta CEB II, a to je zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja. 

-Završetkom ovog podprojekta, kojeg je provodilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, u saradnji s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, Fondom za povratak BiH, resornim kantonalnim ministarstvom SBK i Općinom Travnik, svoj dom danas dobiva 20 porodica koje su bile smještene u objektima kolektivnog i alternativnog smještaja u Travniku. Naš cilj je da što skorije osiguramo stambeno rješenje za sve raseljene, kako bismo resurse usmjerili ka ekonomskom jačanju ove kategorije, s naglaskom na povratak - kazao je ministar Ramić.

Ukupna vrijednost novoizgrađene zgrade u Općini Travnik iznosi 1,7 miliona KM, od čega su kreditna sredstva Razvojne banke Vijeća Evrope oko 1,3 miliona KM. Ostatak sredstava je učešće Općine koja je obezbijedila zemljište, projektnu dokumentaciju, dozvole, usluge nadzora nad izvođenjem radova i priključenje objekta na potrebnu infrastrukturu.

Ministar Ramić je kazao da je u okviru projekta CEB II u Srednjobosanskom kantonu planirana izgradnja još jedne zgrade na području općine Donji Vakuf. 

-U toku je zaključivanje ugovora za izgradnju stambenog objekta u Općini Donji Vakuf, koji ima 15 stambenih jedinica. Sada ukupna planirana vrijednost podprojekata na području SBK-a iznosi oko 2,7 miliona KM za izgradnju 35 stambenih jedinica u ove dvije općine - kazao je ministar Ramić.

U okviru Projekta CEB II, na području Federacije BiH planirana je realizacija 49 podprojekata u 29 općina, a bit će izgrađeno ili sanirano 1.450 stambenih jedinica za 4.350 korisnika iz kategorije raseljenih ili osoba u stanju socijalne potrebe.

Kreditno zaduženje Federacije BiH za realizaciju Projekta CEB II iznosi gotovo 80 miliona KM.

CEB II je projekat vrijedan oko 120 miliona KM za BiH, finansiran je kreditnim sredstvima Razvojne banke Vijeća Evrope, a krovna institucija projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, dok su implementatori resorna entitetska ministarstva, kantonalna ministarstva/uprave, općinske i gradske vlasti i CRS, saopćeno je iz Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.
 
Petak,
18. septembar 2020.
VIŠE