Aktuelno

Održana redovita godišnja skupština EuroGoegraphicsa za 2019. godinu
09 Oct 2019Redovita godišnja skupština EuroGeographics-a za 2019. godinu održava se u Manchester-u, Velika Britanija od 7. do 10. listopada, a ovogodišnji domaćin je Nacionalna agencija za mapiranje Velike Britanije, Ordnance Survey, u saradnji sa Registrom za zemljišne knjige Velike Britanije i Škotskim registrom. Generalnu skupštinu su prigodnim govorom otvorili izvršni ravnatelj agencije Steve Blair i predsjednik EuroGeographicsa Colin Bray.

EuroGeographics je neprofitabilna organizacija koja okuplja i predstavlja nacionalne katastarske, zemljišno-knjižne i kartografske europske agencije. Udruženje trenutno broji preko 63 agencije koje dolaze iz 46 zemalja europske regije. Na ovogodišnjoj skupštini se razgovaralo o izazovima, promjenama i mogućnostima i nakon 2020. godine, gdje su razmatrana pitanja nacionalne odgovornosti, međunarodne perspektive i odgovora od strane EuroGeographicsa na ta pitanja.

Tijekom skupštine se razmatralo i poslovanje udruženja te izvršilo usvajanje poslovnih bilanci za prethodnu godinu. Diskutiralo se i o operativnom planu i proračunu EuroGeographics-a za 2020. godinu te putem glasanja usvojile zvanične verzije za predmetni period.

Izvršen je i izbor novih članova Upravnog odbora Eurogeographicsa kao i ponovni izbor predsjednika udruženja, a funkciju će u novom mandatu obavljati Colin Bray.

Kako je Federalna uprava za geodetske i imovinsko – pravne poslove domaćin generalne skupštine EuroGeographics-a za 2020. godinu, ravnatelj uprave Željko Obradović je kroz prigodnu prezentaciju i prateći video sadržaj najavio održavanje ovog veoma bitnog događaja za Europsku geoprostornu zajednicu, predstavio zemlju domaćina i njen glavni grad, predstavio dostupne smještajne i kongresne kapacitete predviđene za narednu redovnu skupštinu, te ujedno i pozvao članove na prisustvo i posjetu Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Ravnatelj je istakao da je veliko priznanje i čast organizirati ovakav događaj u Bosni i Hercegovini, te jedinstvena prilika za promociju Bosne i Hercegovine i njezinih vrijednosti.

Godišnja skupština je prilika za okupljanje svih nadležnih europskih kartografskih i katastraskih agencija, kao i predstavnika drugih europskih organizacija koje imaju značajan utjecaj u polju upravljanja geoinformacijama.

Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove na generalnoj skupštini EuroGeographics-a su predstavljali ravnatelj uprave Željko Obradović, stručni savjetnik u sektoru za geoinformatiku Denis Tabučić, te članice organizacijskog odbora za održavanje naredne generalne skupštine Jelena Zelić i Nina Tavra.
 
Utorak,
01. decembar 2020.
VIŠE